Heb je een boete ontvangen voor een overtreding? Als je een deadline mist, heb je mogelijk recht op annulering.

Op 27/06/2023
Heb je een boete ontvangen voor een overtreding? Als je een deadline mist, heb je mogelijk recht op annulering.

Je hebt misschien al een boete ontvangen na de deadline zonder dat je het wist.
zonder het te beseffen. Volgens sommige mensen heb je echter automatisch recht op annulering van je ticket als je de deadline overschrijdt.
van het ticket.

Is dit nu feit of fictie?

Wat zegt de wet?


Lid 8 van artikel 62 van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer bepaalt dat "een afschrift [van de eerste bekeuring] aan de overtreder wordt gezonden binnen veertien dagen na de datum van vaststelling van de overtreding".


Het doel van deze termijn is om de persoon die de kopie van de boete ontvangt in staat te stellen om
de identiteit van de bestuurder op het moment waarop de overtreding werd begaan.


Als de termijn van 14 dagen wordt gerespecteerd, wordt de kentekenplaathouder verondersteld de bestuurder te zijn geweest op het moment van de overtreding.
bestuurder ten tijde van de overtreding.


Wat gebeurt er als de termijn niet gerespecteerd wordt?


Het Hof van Cassatie heeft twee belangrijke verduidelijkingen gegeven.
1.   In een eerste arrest van 5 november 2014(1) oordeelde het dat "wanneer een kopie van het document niet
niet naar de overtreder is gestuurd vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen vanaf de vaststelling van de snelheidsovertreding die met een automatisch apparaat is geregistreerd, het proces-verbaal enkel geldig is ter informatie".

=> Volgens dit arrest verliest het proces-verbaal zijn specifieke bewijskracht en dient het enkel als informatie voor de rechter.
louter informatie voor de rechter.
=> In de praktijk zou de politierechter kunnen vrijspreken als deze loutere informatie niet wordt bevestigd.
niet wordt gestaafd door ander bewijsmateriaal/elementen uit het dossier die voldoende bewijskracht hebben.
voldoende bewijskracht hebben.


2.   In een recenter arrest oordeelde het Hof dat "na het verlies van de bijzondere bewijskracht
van het proces-verbaal van het strafbare feit (...), het aan het openbaar ministerie is om de schuld van de verdachte aan de aldus vastgestelde feiten te bewijzen"(2).


=> Als de termijn niet wordt gerespecteerd, kan het openbaar ministerie de identiteit van de bestuurder van het voertuig op het moment van de overtreding niet bewijzen.
op het moment van de overtreding.
=> Door het overschrijden van de termijn kan de kentekenhouder dus vrijspraak krijgen.
vrijspraak.

=> Belangrijke verduidelijking: dit alles geldt alleen als je niet werd onderschept op het moment van de overtreding (bijvoorbeeld als je in de auto zat toen de overtreding werd begaan).
op het moment van de overtreding (bijv. een flitspaal) EN dat je niet hebt toegegeven dat je de
de bestuurder.

Advies

 
 
Aarzel niet om als eerste stap contact op te nemen met je rechtsbijstandverzekering, die zal controleren of het mogelijk en de moeite waard is om de boete aan te vechten. Als dat zo is, zal je verzekeringsmaatschappij je helpen de nodige stappen te ondernemen en je juridische kosten vergoeden.
 
 
Controleer zorgvuldig de data waarop je een boetebericht en een uitnodiging tot betaling ontvangt. Als de termijn van 14 dagen wordt overschreden, aarzel dan niet om gespecialiseerd advies in te winnen.
 
Het overschrijden van de termijn van 14 dagen maakt de aanmaning automatisch ongeldig,
Door te verklaren dat u de overtreding hebt begaan en een schikking van het Ministère te aanvaarden op het antwoordformulier ontneemt u uzelf de mogelijkheid om de overtreding later aan te vechten.
WAAR
Bij het berekenen van de termijn tellen alle kalenderdagen (inclusief zaterdagen, zondagen en feestdagen) mee. TRUE
Bijgevolg wordt de overtreding vrijgesproken. VALSE
 
Heb je gemerkt dat je de boete na de deadline hebt ontvangen en wil je deze aanvechten?
Aarzel dan niet om contact op te nemen met een gespecialiseerde advocaat @Legalstreet!
 
 
 
(1) Hof van Cassatie, arrest P.14.0859.F van 5 november 2014. 
 
(2) Hof van Cassatie, arrest nr. P.22.0943.F van 2 november 2022.